гКНПЛ КНЭнТн Эн дПжЗК ЗбФСЯЗК Гж ЗбЯбнЗК: гПСИ Эн ЗбФСЯЗКЎгКНПЛ СЖнУн Эн ЗбЯбнЗК

English
ЫСЭЙ ЗбЕЪбЗг ЗбгЮЗбЗК ГбИжг ЗбХжС ЗбЯКИ жЗбКУМнбЗК жЗбЭнПнж ИСЗгМ ЗбКНПЛ ЗбКПСнИ ЗбеЗПЭ ббНнЗЙ ЗбХЭНЙ ЗбСЖнУнЙ
ЕЦЪШ едЗ ббКУМнб Эн СУЗбКдЗ ЗбЕОИЗСнЙ
RevivingNations@yahoo.com

УМб бКУКбг дФСКдЗ ЗбЕОИЗСнЙ !

 ЗбЕУг:
 ЗбИСнП ЗбЕбЯКСждн:

 
" Ижб – ШСнЮКЯ Эн ЗбЯбЗг СЗЖЪЙ! ГдК гКНПЛ ЪЩнг ж гжежИ ж бПнЯ ЗбЮПСЙ Ъбм ЗбКжЗХб ж ИЛ ЗбНгЗУ Эн ЮбжИ ЮСшЗЖЯ. бЮП ГбЮнК дЩСЙ Ъбм ЯбЗ гжЮЪнЯ ж ЭЗМГКдн ЮПСЗКЯ!! гЗ КЮжг Ие гРеб ЭЪбЗ!!! бЮП ЮгК ИКНгнб ЗбЭнПнж ж гФЗеПКе гЪ ЕИдн ЗбИЗбЫ гд ЗбЪгС ЗЛдн ЪФС ЪЗгЗ ж ЕР Ие нЪнП гФЗеПЙ гСЙ Кбж гСЙ Кбж гСЙ"

-- бнТЗ –джСЛ ЗнбдП – днжТбдПЗ
" ГСПК Гд ГФЯСЯ Ъбм ЗбЮХнПЙ ЗбКн жМПКеЗ Збнжг ИЗбХПЭЙ ЪдПгЗ ЯКИК Эн гНСЯ ИНЛ МжМб "бг ГЪП ГУКШнЪ ЗбКНгб". ЯКИК еРе ЗбЯбгЗК Эн бНЩЙ гд ЗбЕНИЗШ бГСм гЗ УГНХб ЪбнеЎ ж едЗЯ жМПК ЗбЯбгЗК ЗбКн ЯдК ИНЗМЙ гЗУЙ бУгЗЪеЗ. РЯСКдн ЮХнПКЯ Гд ГПЪж Зббе Эн жЮК ЦнЮн. ЭЮШ ГСПКЯ Гд КЪбг Гд ЮХнПКЯ МУшПК ЗбЯЛнС гд гФЗЪСнЎ ж ГСПК Гд ГФЯСЯ Ъбм дФСеЗ"

- - гПнС ОПгЙ ЗбЪгбЗБ ж ЗбПЪг ЗбЭдн -ФСЯЙ УдКСЗб ЭбжСнПЗ-
" нОШИ ЗбгКНПЛжд едЗ гдР ЛбЗЛнд УдЙЎ бЯддн бг ГМП гКНПЛЗ жЗНПЗ нНгб СУЗбЙ ЯСУЗбКЯ "

- - П.ЭнбнИ КжСИжн -ЭЗджЗКж - МТС ЗбгНнШ ЗбеЗПЖ
" нЮжб Яб гд НЦС гДКгС ЗбЮЗПЙ Где ЯЗд гХПС ЕбеЗг ЯИнС! дЮПС НЦжСЯЎ ЭЮП ГдЪг ЪбндЗ Зббе ИЯ "

- ЗбгШСЗд ГгнУн ЗжнТж -ЗбЯждЫж- ЗЭСнЮнЗ
" бЮП ГЪШнКдн ГгбЗр ббгУКЮИбЎ ЗР Гд Яб ФмБ ггЯд! ГдК СЗЖЪ "

- КнЭЗдн д. дЗСЭЗннТ -ГжСдЗбПж – ЭбжСнПЗ
" ГСПК Гд ГФЯСЯ Ъбм ЗЪШЗЖн еРе ЗбдХЗЖН ЗбЮнгЙ ж Ъбм ЗдЗСЙ ИХнСКн Нжб Яб МжЗдИ НнЗКн. гдР НПнЛдЗ ЗбГОнС бЮП ЮгК ИКШИнЮ ЗбЪПнП гд ЗЮКСЗНЗКЯ ж ФеПК дКЗЖМ ЗнМЗИнЙ. ггЗ нМПС РЯСе ЗбдКЗЖМ ЗбКн НЮЮКеЗ гЪ ЗНП ЪгбЗЖн ж ЮП ЯдК ЗЪЗдн гд ИЪЦ ЗбгФЗЯб гЪеЎ ж бЯд ЗЮКСЗНЯ Эн ШСнЮЙ ЗбКЪЗгб гЪ гШЗбИе дМН дМЗНЗ ИЗеСЗ ж КСЗМЪ ЗбЪгнб Ъд ГНП гШЗбИе ЭжС КШИнЮ дХнНКЯ!Ыдн Ъд ЗбЮжб Гддн ЗШИЮ ШСнЮКЯ гдР РбЯ Збнжг. :o) ГгЗ ИЗбдУИЙ ббЭКЗЙ ЗбКн НПЛКЯ ЪдеЗ ЭЯКЗИЯ "еб ЗдК гУКЪП ббНИ ЗбНЮнЮнї" ГЩеС ЪПЙ КУЗДбЗК Нжб гПм КжЗЭЮдЗ ж жМПК ГддЗ бУдЗ гдЗУИнд бИЪЦдЗ. ЗбНгП ббе ЗбРн ГдЪг Ъбн ИЯ. "

- ЗжТн ИнСнТ -ЗжСбЗдПж – ЭбжСнПЗ
" ЮИб Гд ЗЮЗИб Ижб бг нЯд бПн ОШЙ гНППЙ бНнЗКн. бг ГЯд ГЪбг Зд ЯЗд Ъбн Гд ЗЯгб ПСЗУКн Гж ГУбЯ ШСнЮЗ ВОС. ГгЗ ЗбЗшд ЭГФЪС ИНгЗУ ж ШЗЮЙ ЯИнСЙ ЯГддн ИЪЛК гд МПнП. бЮП ГнЮЦдн Ижб гд УИЗКн ж ЪТТ ЗнгЗдн ИдЭУн. гдР РбЯ ЗбНнд ГФЪС ИдФЗШ нжгн ж ШЗЮЙ ЯЗЭнЙ бКНСнЯ ЗбМИЗб"

- - ИнжКС СнгИЗСТ -жЗСУж – ИжбдПЗ
" ГебЗ ИжбЎ ГдЗ ЗНИЯ! ГдК ГЪЩг гЗ НПЛ Эн НнЗКдЗ "

– - МЗЯ ЗЭнПж – ЭбжСнПЗ
" Paul ИжбЎ ГдК ЗбУИИ Эн ЗбЯЛнС гд ЗбКЫнСЗК ЗбЗнМЗИнЙ Эн НнЗКн "

– - СнКФЗСП ЗжЭнПж – ЭбжСнПЗ
" гд ЗбжЗЦН Гд бПм Ижб ОИСЙ ЯИнСЙ Эн еРЗ ЗбгМЗб ОЗХЙ Где нУЗЭС ЯЛнСЗ ж нбКЮн ИЗбЪПнП гд ЗбдЗУ Нжб ЗбЪЗбгЎ Эеж НУЗУ ж нЭег КгЗгЗ ЦСжСЙ ЗбЪбЗЮЗК ЗбУбнгЙ. "

- - ГбЗдЗ ЯСжТЎ ЯбнЙ ЭжСПеЗг Эн гСЯТ бндЯжбд – ПЭЪЙ 2010
" Ижб ПЗЖгЗ ЭХнН ЗббУЗд ж нУЗЪПЯ Ъбм ЗбКЭЯнС ж гд ЗбУеб ЗбКжЗХб гЪе "

- УИЗСн НЮЎ ЯбнЙ ЭжСПеЗг Эн гСЯТ бндЯжбд – ПЭЪЙ 2010
" бШЗбгЗ ЗНИИК ЗбдУЗБ ж ЗбГЭбЗг ЗбОбЗЪнЙ.. гЗ ЗУжГ ЗКИЗЪ ЗбФежЗК ж гЗ ГХЪИ ЗбКЫбИ ЪбнеЗ. КЮКЦн ШИнЪЙ Ъгбн Гд ГЯжд Ъбм ЗбЗдКСдК нжгнЗ.. бжНПн . ЗбЗд ж ЮП жМПК гЮЗбЯ Ъбм ЗбЗдКСдК ГХИНК жЗНПЗ гд ЗбЗЭ ЗбРнд КУЗЪПег Ъбм ЯУС ЮнжП ЗбФежЗК "

- - Пнд -СнПбЗдПТ – ЯЗбнЭжСднЗ
" бЮП ЫЭСК бгд ВРжднЎ бЯддн ИднК Индн ж Индег МПСЗдЗ бГНгн дЭУн гд ЗбГРм. Збнжг УГНШг еРе ЗбМПСЗд "

- - ИЗСИЗСЗ СЗгИЗбЗ ПЗнКждЗ ИнКФ – ЭбжСнПЗ
" бЮП ЗЪМИК ИГПЗЖЯ Эн НЭб ЗбТЭЗЭ "

- - ЗбгбЗТг ЯЗСб гнКТМС -гПндЙ ГжСбЗдПж Ў ЮУг ЗбгОПСЗК
" ЯдК ГИНЛ Эн ЗбЗдКСдК Ъд дХЗЖН ббКЫбИ Ъбм КжКС гЗ ЭИб ЗбТжЗМЎ (ЭЗбИЗСНЙ ЭЮПК ГЪХЗИн бГжб гСЙ)Ў ж жМПК ЮХнПКЯ Ъбм ЗбЗдКСдК. ЯЗдК ЮХнПЙ гЦНЯЙ УЗЪПКдн Ъбм Гд ЗеПмБ гд СжЪн. ГНЗжб ЗбГд Гд ЗЮШЪ бдЭУн жЪПЗ ГбЗ ГУгН бЦЫШ КМенТЗК ЗбЪСУ Гд нЭЮПдн ГЪХЗИн гСЙ ЗОСмЎ ж Зд ЭФбК УГЪнП ЮСЗБЙ ЮХнПКЯ бГеПГ. ФЯСЗ

- - МжбнЗ-жЗФдШд
" бж гбЯ ФОХ жЗНП гд ГбЭ ШЗЮКЯ ж КЭегЯ бЯдЗ дЪнФ Эн ЗбгПндЙ ЗбЭЗЦбЙ. ГдК ЪгбЙ дЗПСЙ "

- - енСИ ЯЗКИ
" бЮП ГдЪФК НнЗКн "

- - бнЭндУ Унгжд

- - СнЯ жнУК
"ХНИЙ Ижб ен ЗбГЭЦб Ъбм ЗбЗШбЗЮЎ Эеж гИПЪ ж нКгКЪ ИФОХнЙ СЗЖЪЙ ж НИ ЗбгЫЗгСЙ ггЗ нМЪбЯ КСЫИ Эн ЮЦЗБ жЮКЯ гЪе. Ижб нМЪбЯ КЦНЯ ИндгЗ нУЗЪПЯ Ъбм КЫннС НнЗКЯ. ЗбКжЗМП гЪ Ижб нЫнС НнЗКЯ ббГЭЦб ж нУЗЪПЯ Ъбм КжМнееЗ Эн ЗбЗКМЗе ЗбХНнН"

- - ВУнЗ ЯжнЗК -ИжбдПЗ
" бЮП ТСК ЛбЗЛ ЮЗСЗК гЪ Ижб ж ЮЦнК жЮКЗ ггКЪЗ. Эн ЗбИнСж гЛбЗЎ ЮгдЗ ИСНбЗК ж дФЗШЗК ЪПнПЙ ЯЗбКТбМ Ъбм ЗбгЗБ ж КУбЮ ЗбМИЗбЎ ж Эн ЗдПжднУнЗ ЗОКИСК гЪ Ижб ЗбЛЮЗЭЙ ЗбгНбнЙ ж ЗбСЮХЗК ЗбФЪИнЙ ж ЮгдЗ ИЗбЫжХ гЪ УбЗНЭ ЗбИНС ЯгЗ ТСдЗ ФбЗбЗК ЗбгнЗе ж КдТедЗ Эн ЗбМИЗб. бг Ггб бНЩЙ Эн ХНИЙ Ижб "

- - ЯСнУ МждУжд -ЭнПнж ж КХжнС ЗдЭжСЫнКЗИб
" бЗ нУЪдн Ужм ЗбЮжбЎ ЗдК ОбЗЮ "
" ГФЪС ЯГдгЗ ЮПгЗн бЗ КбЗгУ ЗбГСЦ ИЪП гЗ УгЪКе гдЯ."

- - ЗбгШСЗд ИнКС ЗнжгЗ КФжКн -ЯнднЗ – ГЭСнЭнЗ-
ФЯСЗ бгЗ ГдК Ъбне ж бЯКЗИЯ "ЗдШбЗЮЙ ЗбЮбИ ЗбЯУнС". бЮП ЯЗд гЭнПЗ ббЫЗнЙ ж гбнЖЗ ИЗбПЪг ж ЗбКФМнЪ ж ЗбгжЗЮЭ ЗбЗнМЗИнЙ. ЭЮП УЗЪПКдн Ъбм КНгб ЗбШбЗЮ Иб НКм Збдгж ж ЗбКШжС. бЮП ЯЗд ШбЗЮн ХЪИЗ ж бЯд ЯКЗИЯ ИЪЛ Эн дЭУн ЗбФЪжС ИЗбСЗНЙ ж ОЭЭ Ъдн ЗбГбг. ЭЮП Ъбгдн ГУЗбнИ МПнПЙ ббКЪЗгб гЪ ЗбгжЮЭ ИШСнЮЙ КУЗЪПдн Ъбм Збдгж... ФЯСЗ бЗдЯ ФЗСЯК НнЗКЯ ЗбФОХнЙ гЪдЗ

- - СнКЗ Пн ВдЗ
" "бЗ нХПЭ ЯЛнС Гд ГМП ЯКЗИЗ ГСнП ФСЗБ ЪФС дУО где ж ЗеПЗБеЗ ббВОСнд. ЯКЗИ Ижб нМУП ФОХнКе ЗбгЭЪгЙ ИЗбНнжнЙ ж ндИЦ ИдЗСе. Эеж ХжК дИжн ндПС Гд КМП бе гЛнбЗ Эн еРЗ ЗбТгд. бЗ ККжЮЭ Ъд ЗбеЗгдЗ нЗ Ижб ЭГдК гХПС жНн гКМПП. ФЯСЗ... бЮП ЫнСК НнЗКн "

- - гЗЛнж ИЗнд ЯЗКИ- гбМГ ЗбдЗМнд
" ФЯСЗ бЯ ж ббжЮК ЗбРн ЮЦнКе Эн жЪЩдЗ. дНд дНИЯ ЭЮП ЫнСК НнЗКд "

– - МжЗд -ЗжЭннПж – ЭбжСнП-
" Ед ЯКЗИЯ СЗЖЪЎ Эне ЗбЯЛнС гд ЗбСДм ЗбЮнгЙ ж ЗбжНн ЗбгКгнТ "

- МжСМ –днжПбенЎ ЗбедП
" ФЯСЗ ббжЮК ЗбРн ЮЦнКе гЪдЗ Эн ПЗнжКЗ ИнКФ . ЮИб Гд ЗбКЮн ИЯ бг ГЯд ЗДгд ИФн. бЮП МЪбКдн ГЭКН ЮбИн ж ГдХК ЪдПгЗ ИПГК ИгФЗСЯЙ КМЗСИЯ ЗбФОХнЙ СЫг гЗ ЯЗд Эн дЭУн гд ФЯ Эн ЗбИПЗнЙ. ИжбЎ ЪдПгЗ КНПЛК Ъд ШЭжбКЯ КРЯСК ШЭжбКн ж ФЪСК ЗдЯ КЭегдн. бЮП ЯдК ЪПнгЙ ЗбЗнгЗд бГддн бг ГУКШЪ ЗбКХПнЮ ИжМжП Збе Гж гОбХ нУгН ИЯб еРЗ ЗбГбг Эн НнЗКнЎ бЯд ЪдПгЗ УгЪК ЮХКЯ ж КМЗСИЯ ЗбггЗЛбЙ джЪЗ гЗ бКМЗСИн КЭКНК ИХнСКн ж СГнК Зббе жЗЦНЗ МбнЗ. ГбВд ГФЪС ИУбЗг Эн ЮбИн ж еПжБ бг ГОКИСе гд ЮИб "

- - ВгИС СнЯЗСП -ПЗнжКЗ ИнКФ – ЭбжСнПЗ
" ГебЗ ИжбЎ бЮП ЮСГК ЯКЗИЗ бЯ ЯЗдК Ггн ЮП ГНЦСКе ЮИб ГЯЛС гд УдКнд ж жМПКе МнПЗ ж ХЗПЮЗ. бЮП ГЪМИдн "

- - МнднЭС ИбЗЯ -ПндУгжС

Пол Ф. Девіс  є провідним в світі мотиваційним спікером, тренером з питань оздоровлення, коледжем і радником з кар'єри, тренером по життю та автором 20 і більше книг, які торкнулися 76 країн, які служать американським військовим, компаніям, круїзним лініям та університетам по всьому світу. Як міжнародний педагог Павло сертифікований штатами Флорида та Арізони, щоб навчати англійській мові, соціальних досліджень та охорони здоров'я. Павло має 7-річний формальний педагогічний досвід у державних, чартерних та міжнародних школах (прожив у всьому світі). Павло заробив 4 ступеня магістра з відзнакою: Освітнє лідерство (Техаський університет), Global Affairs (Нью-Йоркський університет), Глобальне харчове право (Мічиганський державний юридичний коледж) та Health (University of Alabama). Павло навчався у коледжі та навчальному консалтингу в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі.

Павло дає людям змогу подолати свої обмеження, жити своїми мріями та досягти максимальної працездатності духу тіла (разом із зниженням медичних та страхових витрат для компаній шляхом створення оптимальних програм оздоровлення). Павло обслуговує компанії Fortune 500, військові, уряди США, круїзні лінії на морі, церкви та університети по всьому світу. Павло з'явився на численних міжнародних передачах від Business Daily, Oprah та Friends для Fox News, щоб розповісти про успіх, лідерство, релігійні складнощі, вирішення конфліктів, баланс життя та подолання бідності.

Павло був номінований Ротарі-клубом Buena Vista, як Всесвітній науковий співробітник світу, отримав стипендію з міжнародної безпеки з Університету Сассексу (Великобританія) та отримав нагороду з адміністративного права від Мічиганського державного коледжу права. Павло служив Американському товариству обміну китайських обмінів як освітнього та бізнес-консультанта, навчаючи та розробляючи американську виставку для ознайомлення студентів та батьків з американською історією, освітою та культурою, що готує китайських студентів до навчання в американських коледжах та університетах.

Павло працював в Ground Zero в Нью-Йорку протягом першого тижня з 9 вересня; допоміг перебудувати будинок в епіцентрі цунамі в Індонезії; заспокоїли жертв геноциду в Руанді; розмовляв з лідерами в Східному Тіморі під час війни, перш ніж Організація Об'єднаних Націй визнала Тимор-Лешті як нову країну, яка надає незалежність (і через 10 років посольство США в Тиморі Лешті); натхнені студенти та ченці в М'янмі; сприяло встановленню миру, релігійної толерантності та примирення в Пакистані (після 11 вересня і до того, як президенти Буш та Обама переслідували в ньому Бен Ладена); розвинуті лідери глибоко в кущі сільської війни, розірваної на сході Африки; і годував голодуючих в бідних Гаїті.

:ЗбИСнП ЗбЕбЯКСждн RevivingNations@yahoo.com

Motivational Speaker, Life-Changing Speaker, Diversity Speaker Impacting the World
Motivational Speaker, Life-Changing Speaker, Diversity Speaker Impacting the World
 
Books by Paul Davis
 
 
Future of Food - Global Reform to Improve Health

Click to read more and to order!
 
The Future of Food - GMOs, Bogus Science, Agroterrorism and Regulatory Reform

Click to read more and to order!
 
Geostrategy to Protect Environmental Health - 10 Commandments of Ho Chi Minh To Protect the Mekong River and Food Security

Click to read more and to order!
 
Integrity of Heart - 12 Pillars to Build a Solid and Successful Life

Click to read more and to order!
 
Update Your Identity

Click to read more and to order!
 
New Teacher Success and Survival Secrets

Click to read more and to order!
 
 
Empowering & Liberating Women to Achieve Greatness

Click to read more and to order!
 
 
Substance Abuse Prevention

Click to read more and to order!
 
 
Breakthrough for a Broken Heart
Breakthrough for a Broken Heart

Click to read more and to order!
 
Are You Ready For True Love
Are You Ready For True Love?

Click to read more and to order!
 
 
Stop Lusting and Start Living
Stop Lusting and Start Living


Click to read more and to order!

 

Adultery - 101 Reasons Not To Cheat
Adultery 101
 
Click to read more and to order!
 
Poems That Propel The Planet
  Poems That Propel The Planet

Click to read more and to order!
 
A State of Emergency

Click to read more and to order!
 
The United States of Arrogance
The United States of Arrogance

Click to read more and to order!
 
God vs. Religion
God VS Religion

Click to read more and to order!
 
The Waves of God
The Waves of God

Click to read more and to order!
 
Supernatural Fire
Supernatural Fire

Click to read more and to order!
 
God's Gone Wild (GGW) and You Can Too

Click to read more and to order!
 
God's Gone Wild No Guts, No Glory!

Click to read more and to order!
 
Alcoholism & Drunk Driving Prevention

Click to read more and to order!
 
Smoking Prevention

Click to read more and to order!
 
College Admissions Secrets & Interview Strategies

Click to read more and to order!
 
Educational Leadership & School Improvement

Click to read more and to order!
 
Charter Schools

Click to read more and to order!
 
International Student Engagement Success Strategies

Click to read more and to order!
 
Stress Reduction

Click to read more and to order!
 
America's State Secrets and Human Rights Abuses

Click to read more and to order!
 
9-11 Terrorism Media Coverage

Click to read more and to order!
 
Water Security in China

Click to read more and to order!
 
China's Water Struggle for Survival

Click to read more and to order!
 
Aid & Military Intervention Gone Awry

Click to read more and to order!
 
Inspirational Poems

Click to read more and to order!
 
Spiritual Poems

Click to read more and to order!
 
Dating, Relationships, Love and Marriage

Click to read more and to order!
 
Almighty Matchmaker

Click to read more and to order!
 
Monetizing Media

Click to read more and to order!
 
Chile

Click to read more and to order!
 
LGBT Friendly Universities

Click to read more and to order!
 
Love Poems — Romance and Relationships

Click to read more and to order!
 
Conflict Resolution and Peacemaking Poems

Click to read more and to order!
 
Fun Poems – Awaken the Child Within

Click to read more and to order!
 
Visionary Leadership Poetry

Click to read more and to order!
 
International Affairs and Foreign Policy Poems

Click to read more and to order!
 
Marketing Brand Identity

Click to read more and to order!
 
Digital Media and Societal Transformation

Click to read more and to order!